DEEL
GELUK

LEES MEER

Happiness is the only thing that multiplies when you share it.” Een uitspraak die de Duitse Filosoof Albert Schweitzer in de vorige eeuw deed. Hij moet zich destijds verwonderd hebben over zijn eigen bevinding die dwars tegen de Wiskunde in gaat. Het besef dat wanneer je geluk deelt (÷) het zich vermenigvuldigd (×) moet een openbaring zijn geweest. Anno 2018 staat deze uitspraak op één van Huttens leaseauto’s en niet toevallig op de auto die ik doorgaans mag besturen. Dat levert vrijwel iedere dag wel een mooie gesprek of op zijn minst een glimlach van een passant op. Voor mij telkens weer het bewijs dat meneer Schweitzer gelijk had en een motivatie om zo vaak mogelijk ‘geluk’ te delen. Echter om geluk te delen dien je wel te weten wat dat dan is, right?!

Wetenschap

Geluk is de laatste jaren steeds vaker onderwerp van wetenschappelijk onderzoek. Hele slimme mensen die nadenken en onderzoeken wat geluk is, wat voor stofjes geluk aanmaakt in je lichaam, hoe je geluk meet en waar je gelukkig van zou kunnen worden. Het is bij mijn weten nog niemand gelukt een eenduidige definitie op te stellen voor geluk. Gelukkig! Want volgens mij is geluk voor iedereen iets anders. Voor de één is een groot huis of een dikke auto geluk, voor een ander op zondagmiddag een rondje fietsen of het spotten van een ijsvogeltje aan de waterkant. Wat geluk dan daadwerkelijk is, is dan ook niet zo heel erg belangrijk. Wat belangrijk is, is dat je weet wat jou gelukkig maakt en vooral dat je je beseft dat je voor 40% zelf invloed hebt op je persoonlijke geluk.

Eigen regie

We zoeken ons persoonlijke geluk vaak buiten onszelf maar wat blijkt? Externe factoren, als ons inkomen of woonomgeving, bepalen ons geluk slechts voor 10%. Daarnaast ligt er al ongeveer 50% van onze geluksbeleving vast in ons DNA, verweven in erfelijke factoren. Dan blijft er 40% over waar we zelf de regie over kunnen voeren. Je bent daarmee als het ware zelf regisseur van je eigen geluksfilm. Een film waarin jij de hoofdpersoon speelt en zelf bepaalt welk gedrag je vertoont en hoe je over dingen denkt. Gelukkig zijn is daarmee in ieder geval deels een keuze. In hoeverre werk jij al actief aan je eigen geluk?

Wat gelukkige mensen doen en denken. Gelukkige mensen…

  • wijden een groot deel van hun tijd aan familie en vrienden.
  • koesteren hun relaties en genieten ervan.
  • uiten hun dankbaarheid voor alles wat ze hebben.
  • zijn vaak de eersten die mensen de helpende hand bieden.
  • zijn optimistisch over de toekomst.
  • genieten van het leven en proberen te leven in het nu.
  • doen wekelijks aan lichamelijke oefening.
  • wijden zich serieus aan hun levensdoelen.
  • weten hun evenwicht te bewaren in moeilijke situaties.

Geschreven door Thijs Fokker, Happifier bij Hutten

Video
Contact

Send