Wat wil jij later worden?

HAPPY!

In sprookjes sluit men standaard af met de zin “en ze leefden nog lang en gelukkig”. Ook in het echte leven streven we met zijn allen steeds vaker naar geluk. We gaan massaal met onszelf aan de slag en volgen mindfullness cursussen, gaan minder werken omdat we het belangrijker vinden om onze naasten vaker te zien en salaris wordt lang niet altijd meer gezien als de belangrijkste arbeidsvoorwaarde. Een verschuiving van welvaartsdenken naar welzijnsdenken? Het zou kunnen. Immers wie is er nou tegen geluk?

Opvallend toch dat we ondanks ons gemeenschappelijk streven naar geluk relatief weinig weten over dit thema. Wat is geluk? En wat maakt jou gelukkig? En hoe kun jij bijdragen aan het geluk van de ander? Het zijn vragen die we onszelf mijns inziens veel te weinig stellen. Geluk wordt (nog steeds) veel te vaak geassocieerd met smileys en hartjes. Geluk is zweverige kost en een thema waarover we moeilijk met elkaar in gesprek gaan. Een gemiste kans maar misschien wel logisch als je kijkt hoe we zijn opgevoed.

We leren op school immers onze talen te spreken. We leren over natuurkunde en we leren wat de uitkomst is van 10 x 6 / 20 + 4. Als je op school gevraagd wordt wat je later wil worden bedoelt men welk beroep je later uit wil voeren. We zouden zelfs raar opkijken als het antwoord van een kind op de vraag “Wat wil je later worden?” “Happy”’ zou zijn. Daarmee conformeren we onszelf vanaf onze vroege jeugd aan een economisch paradigma en overtuigen we onszelf van het feit dat gelukkig worden, zijn en blijven niet het ultieme doel van het leven is. Sterker nog, die trend trekken we vrolijk door naarmate we ouder worden. Bedrijven rekenen we af op hun economische winst en niet op hun maatschappelijke impact en we verwarren gelukkig zijn vaak met (zakelijk) succesvol zijn, een groot huis hebben en twee dikke auto’s voor de deur hebben staan. Maar maakt dat echt gelukkig?

HEPPIE
Ik voel me o zo heppie,
Zo heppie deze dag
En als je vraagt; wat heppie
Als ik een vragen mag
Dan zeg ik: hoe wat heppie,
Wat heppik aan die vraag
Heppie nooit dat heppieje
dat ik heb vandaag?
(bron: Joke van Leeuwen)

Het antwoord is volgens mij nee. Sterker nog, steeds meer onderzoekers bevestigen dat je vanaf een bepaald welvaartsniveau niet meer per definitie gelukkiger wordt van meer geld verdienen. Dan gaat het om het verschil dat je kunt maken in andermans leven. Ik denk dat datzelfde geldt voor bedrijven en organisaties. Hoog tijd dus om de focus eens te verleggen en te inspireren op het thema geluk. Want een beetje meer geluk in deze wereld. Dat wil toch iedereen?

Heel veel leesplezier en…geluk!

Thijs Fokker
Hutten Happifier

Video
Contact

Send