HUTTEN DOET MEE IN ONDERZOEK NAAR MILIEUKOSTEN

Hutten wil in 2030 klimaatpositief zijn. Daarom doen we ook mee aan onderzoeken, bijvoorbeeld om inzicht te krijgen in hoe milieubelastend ons assortiment is. Samen met CE Delft keken we bijvoorbeeld hoe milieubelastend het cateringassortiment bij drie van onze bedrijfsrestaurants is: BDO, de Wageningen Universiteit, en CZ. En dat leverde interessante inzchten op!

 

Lees meer

Uitrekenen hoe milieubelastend ons assortiment is, doen we met behulp van het berekenen van de externe kosten. Dat zijn de kosten die we als maatschappij maken, maar waar niemand op dit moment een financiële prijs voor betaalt. Thema’s die je kunt uitdrukken in externe kosten zijn bijvoorbeeld klimaatimpact, sociale impact binnen en buiten Nederland (bijvoorbeeld kinderarbeid), gezondheid en dierenwelzijn. Het werken met externe kosten draagt bij aan de verduurzaming van ons voedselsysteem.

Uit het onderzoek bleek dat met name het maken van andere keuzes bij broodbeleg, koude dranken en vlees kunnen zorgen voor verduurzaming van het assortiment in bedrijfsrestaurants. Opvallend was bijvoorbeeld dat een broodje kaas bijna net zo milieubelastend is als een broodje carpaccio.

Gek, want voor de productie van 1 kilo vlees is gemiddeld 5 kilo voer nodig en bij het houden van vee komen gassen vrij die bijdragen aan het broeikaseffect en klimaatverandering. Dat kaas dus zo milieubelastend is, komt doordat het gemaakt is van melk. Onze data analist Caspar van Thiel leverde hiervoor de data aan en was ook verrast door de uitkomsten. Na het onderzoek stopte onze opdrachtgever CZ al met het gratis verstrekken van melk en dat leverde al meteen een flinke reductie op: in plaats van 15 liter melk per dag, drinken de medewerkers van CZ nog maar 5 liter!

Weten hoe dat precies zit met die melk en dat broodje kaas? Op ons blog lees je er meer over!

Lees hier ons blog!

Video
Contact

Send