KOM BIJ DE HUTTEN ONDERNEMINGSRAAD!

 

Komende zomer loopt de wettelijke zittingstermijn van drie jaar voor de huidige OR samenstelling van Hutten af. Dit houdt in dat er op 15 juni 2023 verkiezingen gaan plaatsvinden voor alle 15 posten.

De huidige Ondernemingsraad en de Directie van Hutten streeft er naar dat de 15 leden een zo goed mogelijke afspiegeling is van alle samenwerkers, uit zoveel mogelijke afdelingen, divisies en uit alle lagen van de organisatie.

Lees meer

OR lid zijn, is een super interessante rol die jij vertegenwoordigd binnen de organisatie, de schakel tussen de samenwerkers en de Directie;

– Je bent als één van de eerste op de hoogte van de bedrijfsvoering

– Je mag kritische vragen stellen over beslissingen die De Directie wil gaan doorvoeren die betrekking hebben op de totale organisatie.

– Je bent een stem voor jouw collega’s en kunt kritische geluiden vanuit jouw collega’s ter sprake brengen.

Daarbij zijn er verschillende werkgroepen, denk aan een werkgroep ARBO, een werkgroep Communicatie en een werkgroep CAO.

Maar, lid zijn van de OR is weliswaar vrijwillig maar niet vrijblijvend.

Dus er wordt een actieve invulling van je verwacht. Houdt rekening met;

– Tijd voor de genoemde werkgroep

– 4 x per jaar een (live) kwartaaloverleg.

– Iedere maand een Teams-overleg over voortgang & aandachtspunten,

– Een OR training door een externe partij, zodat je geïnformeerd wordt over de plichten en rechten van de OR

– Mogelijk ingelaste momenten bij advies of instemmingsaanvragen vanuit de Directie.

Ben jij het nieuwste OR-lid?

Voel jij je geroepen om zitting te nemen in de Ondernemingsraad, dat jij een stem bent voor jouw collega’s en deze ventileert richting het Bestuur van Hutten, met in achtneming dat het voortbestaan van Hutten gewaarborgd blijft? Stel je dan beschikbaar!

Je kunt alvast een e-mail sturen naar ondernemingsraad@hutten.eu

Let wel: je moet op 15 juni 2023 ten minste 1 jaar in dienst zijn. (Om te mogen stemmen moet je op 15 juni 2023, ten minste 6 maanden in dienst zijn)

Dit betreft een aankondiging, meer informatie volgt binnenkort!

Video
Contact

Send