EEN GEZOND SAMEN­WERKERS

BELEID

Onze samenwerkers zijn de basis van zo’n beetje alles wat Hutten doet. Daarom staat hun geluksgevoel centraal in ons Samenwerkersbeleid, oftewel HR beleid.  Vitaliteit is één van de belangrijkste geluksdomeinen van de mens en is daarom een belangrijke pijler in ons HR beleid. Laten we daar eens wat dieper op in gaan.

LEES MEER

De juiste persoon, duurzaam op de juiste plek

In het kort komt ons vitaliteitsbeleid voor samenwerkers erop neer dat we samen met het werk elke dag beter en leuker willen maken. Of je nu net in dienst bent of al jaren met ons werkt. Hutten vindt het belangrijk dat de samenwerkers zijn of haar werk gezond en met plezier kan doen. Daarin staat het (werk)geluk centraal. En met vitaal of gelukkig zijn bedoelen we niets meer en niets minder dan lekker in je vel zitten. Zowel mentaal als fysiek. Vitaliteit gaat dus over de mate waarin de samenwerker energiek het werk uit kan oefenen en misschien wel gelukkig kan zijn, worden of blijven binnen Hutten.

Vitaliteitsovereenkomst

Aan het begin van het dienstverband bij Hutten gaan we naast een gewone arbeidsovereenkomst ook een vitaliteitsovereenkomst aan met de nieuwe samenwerker. Hierin beloven we elkaar dat Hutten én de samenwerker er, binnen de mogelijkheden, alles aan zullen doen om de samenwerker vitaal te houden. Hun vitaliteit is daarmee een gezamenlijke verantwoordelijkheid waar de samenwerker zelf een ontzettend belangrijke rol in speelt. De juiste persoon, duurzaam op de juiste plek, daar gaan we samen voor.

“Vitaliteit van de samenwerker is met het tekenen van de vitaliteitsovereenkomst een gezamenlijke verantwoordelijkheid waar de samenwerker zelf een ontzettend belangrijke rol in speelt.” – Thijs Fokker, Happifier

VIP

Een belangrijke rol daarin spelen de ‘Vitaliteits-Ideaal-Positie’-gesprekken. Deze gesprekken zijn alweer sinds 2013 de belangrijkste gesprekken die binnen Hutten worden gevoerd. De samenwerker gaat in zo’n VIP-gesprek met zijn of haar leidinggevende in gesprek over drie thema’s: Werkgeluk, Presteren en Ambities. Om deze gesprekken nog beter te faciliteren zijn we in 2018 overgestapt op een digitaal VIP-syteem dat voor minder bureaucratie en voor meer aandacht voor het echte gesprek is gaan zorgen!

Afhankelijk van wat jij en je leidinggevende afspreken staan jullie in zo’n VIP-gesprek twee tot vier keer per jaar samen even stil bij de vraag: Hoe gaat het met je?! Hoe zit je in de wedstrijd? Hoe hoog is jouw (werk) geluk? Hoe vitaal voel jij je? Hoe gaat het met je op je werk? Hoe vind je dat je leidinggevende het doet? Hoe staat het met jouw persoonlijke ontwikkeling? En wellicht nog belangrijker: Hoe kan Hutten daarbij voor jou van betekenis zijn?

HR adviseurs

Natuurlijk is het een uitdaging om vitaliteit stevig te embedden in de organisatie. Daarom staan onze HR-adviseurs ook altijd voor klaar voor alle ondersteuning die een samenwerker nodig kan hebben. Zij zijn er immers voor de allerbelangrijkste persoon binnen Hutten; de samenwerker!

Video
Contact

Send