Een geldmaatschappij versus
een sociaal maatschappelijke,
ecologische maatschappij

Wat is het toch een prachtige tijd. Het Westen maakt zich druk hoe we het leven kunnen verduurzamen en de Verenigde Staten, onder aanvoering van Trump, ontkennen dat ze een CO2 probleem hebben. De oude tegen de nieuwe wereld. Een geldmaatschappij tegenover een sociaal maatschappelijke, ecologische maatschappij. De grote vraag is natuurlijk hoe breng je deze twee verantwoord samen.

Al 10 jaar geleden schreef ik een brief aan onze minister Laurens Jan Brinkhorst van Economische Zaken om een sociaal maatschappelijk kengetal in te voeren. Een kengetal waarbij bedrijven die het meest maatschappelijk en ecologisch toe zouden voegen ook het minst belasting zouden betalen.

Heden ten dage nog steeds actueel, immers de reden om te verduurzamen ligt nu bij een onderneming die het zelf heel belangrijk vindt om de wereld verbeterd achter te laten. Toch is er een enorme vrijblijvendheid. Immers in tenders gaat het toch vaak over de goedkoopste, niet degene met de meeste waarde. Jammer eigenlijk omdat de resultaten van een economisch beleid louter gestuurd op euro’s, zijn zelfdestructieve karakter zo ten toon spreidt. Waarom is er dan die vrijblijvendheid? De macht van het oude geld?

Gelukkig is geld nooit de drijfveer van Hutten geweest, Hutten wil bijdragen aan cultuur, natuur en mensen en haalt daar de meeste voldoening uit. Natuurlijk moeten wij ook efficiënt zijn, we nemen genoegen met minder winst om te kunnen bijdragen aan die visie. Zeg nu zelf, met De Verspillingsfabriek zijn we in staat (voedsel)verspilling hoog op de Europese agenda te zetten en in het Prinses Maxima Centrum, het nieuwe oncologische kinderziekenhuis, kunnen we ècht serieus bijdragen. We hebben al laten zien dat we kinderen met kanker weer kunnen laten eten door te verrassen en te verleiden met snoepGOED gemaakt van bijvoorbeeld groentes!

In juni kregen we de Leadership Award van het NCD (de Nederlandse vereniging van Commissarissen en Directeuren). Man, wat zijn we hier trots op! Niet voor mij maar voor het gedachtengoed dat iedereen binnen Hutten wordt uitgedaagd zijn eigen leiding te nemen en eruit te halen wat er in zit. Dat betekent vertrouwen geven én hebben, ruimte geven zodat de ander die ruimte kan bespelen. Oja…en fouten maken moet! Maar het liefst niet twee keer dezelfde.

Afijn we hebben een mooi en interessant jaar gehad met veel kansen voor de toekomst.

Veel leesplezier,

Bob

Video
Contact

Send