BAKERS ON A MISSION

Onder het credo ‘We don’t hire people to bake brownies, we bake brownies to hire people,’ doet The Greyston Bakery aan ‘open aannemen’. Het is hun missie om ex-gedetineerden, daklozen, herstellende verslaafden en iedereen met een moeilijk verleden die moeite heeft met het vinden van werk, in dienst te nemen. Iedereen die aan het werk wil, kan zijn naam op een lijst zetten tijdens de zogenaamde open ‘hiring-day’.

LEES MEER

Er zijn geen achtergrondcontroles of screenings voordat men aangenomen wordt. Alle nieuwe medewerkers volgen een leerwerktraject van gemiddeld negen maanden. Greyston biedt gesubsidieerde huisvesting, kinderopvang en voedingseducatieklassen aan haar werknemers.

De bakkerij houdt hen goed in de gaten en probeert problemen zo vroeg mogelijk op te sporen. En lukt het niet om iemand aan boord te houden? Dan kijkt de bakkerij hoe zij deze mensen ergens anders kunnen plaatsen of verdere hulp kunnen verlenen. Hierdoor krijgen mensen als Dion Drew (in de video) weer een kans. Greyston heeft door deze aanpak in 35 jaar al meer dan 19.000 gezinnen geholpen. Ook economisch gaat het goed met het bedrijf. De bakkerij slaagt er dus in om maatschappelijke impact en financieel succes met elkaar te combineren. Inspirerend!

Transformation. We believe that our acceptance of others where they are, followed bij right action, will lead to growth and positive change in the evolution of individuals, programs and communities.’

Video
Contact

Send