Voedselschaarste
voorkomen,

dat blijft het doel, ook in 2018

“Wat een jaar was het weer. Ik ben nu zo een beetje 30 jaar directeur van Hutten, ja je zou het niet zeggen natuurlijk, ha ha. 1,5 jaar geleden maakte ik de afspraak met het managementteam dat zij Hutten zouden gaan leiden. Natuurlijk voor de kwetsbaarheid en om de continuïteit van de organisatie te borgen maar ook omdat ik er in geloof dat nieuw talent de ruimte moet krijgen om in de toekomst zijn of haar spel te spelen.

Ik ben dan ook trots en blij hoe het gaat, groeien in een pittige tijd, fantastisch.
Hutten draait om hoe je betekenis aan cultuur, natuur en mensen geeft. Juist ja, een behoorlijk abstractieniveau in een tijd dat ‘geld denken’ toch nog zwaar overheerst. Een tijd waar ook Hutten op zijn verdienmodel moet letten.

We, ik, wil(len) graag van betekenis zijn op verspilling van voedsel, de verspilling van talent, vitaliteit en doelgroepenvoeding. En met een hoog ambitieniveau, de beste willen zijn, in iets anders geloof ik niet. In dat opzicht hebben we werkelijk een fantastisch jaar beleefd. We hebben de verspilling van voedsel mede op de kaart gezet met als klap op de vuurpijl het bezoek van eurocommissaris Andriukaitis en Minister Schouten. De basis gelegd voor het centrum tegen verspilling van voedsel in de wereld. We gaan overzicht, inzicht en oplossingen creëren en delen met de rest van de wereld teneinde voedselschaarste te voorkomen.

Tweede dossier waar ik veel energie in steek is om iedereen mee te laten doen als het over werk gaat. Van, voor, door en met bedrijven ondersteund door de overheid en onderwijsinstellingen nieuwe jobs creëren teneinde iedereen die kan en wil werken een baan te kunnen bieden. Met Verspild Talent stellen we tegelijk het systeem ter discussie maar bieden we ook nieuwe oplossingen.
In Maart vindt de Maand van de Verspilling plaats in THREE-SIXTY, de locatie waar ook De Verspillingsfabriek is gevestigd. 24 events vinden er plaats om Nederland de misstanden van perfectie denken te laten zien en de oplossingen die daarbij horen. Ik nodig jullie dan ook graag uit om eens een kijkje te komen nemen.

Dank voor het vertrouwen, de energie, de kansen die jullie ons geven om te betekenen, heel veel geluk, gezondheid en succes gewenst in 2018.”

Bob

Video
Contact

Send