VITALITEIT OP 3 NIVEAUS

Uit steeds meer onderzoeken blijkt dat succes voortkomt uit vitale mensen. Organisaties die werknemers in staat stellen meer empowered en betrokken te zijn, hebben bijvoorbeeld een 27% hoger rendement.

LEES MEER

Waar iemands leefstijl voor veel organisaties vroeger een no-go area was, zetten steeds meer bedrijven zich nu in voor en vitale leefstijl. Om een organisatie te worden waar de meest vitale mensen werken, zullen we iemands totale werkomgeving moeten analyseren. Welke zaken hebben allemaal invloed om het beste uit je werknemer te halen? En hoe slaat een organisatie nou de brug tussen organisatiekenmerken en individuele belangen? Hiervoor gaan we uit van drie niveaus in het werk: ik, wij, betekenis.

IK-niveau

Het IK-niveau beschrijft allerlei individuele factoren zoals leefstijl, beweging, voeding, ontspanning of zelfontplooiing. Gelukkig wordt leefstijl steeds meer bespreekbaar in organisaties. Hutten kiest ervoor om jou niet alleen een arbeidscontract te laten tekenen zodra je in dienst komt, maar ook een vitaliteitsovereenkomst. Daarmee gaan we samen de afspraak aan dat we beiden ons best doen om jou zo vitaal mogelijk te maken. Twee andere belangrijke ingrediënten zijn werkgeluk en betekenisgeving.

“Ook voor gezonde mensen is er flinke winst te behalen; mensen hoeven niet ziek te zijn om beter te worden.”
– Bob Hutten

62% voelt zich fitter en vitaler na twaalf dagen experimenteren met een beter eetpatroon. – Resultaten van de Food Challenge onder ruim 160 werknemers bij drie verschillende bedrijven.

WIJ-niveau

Het wij-niveau beschrijft alle factoren die gaan over teamprocessen en leiderschap tussen mensen in een groep, op een afdeling of locatie. Teams kunnen veel of weinig energie hebben. En die energie kan positief of negatief zijn. Welke energie komt er vrij bij het maken van fouten of een re-organisatie? Door successen te vieren, kun je weer andere energie creëren wat goed is voor de teamspirit.

Welke stappen er ook gezet worden naar vitaliteit, voor veel organisaties is het nog niet duidelijk dat de rol van de leider verandert. Van de klassieke rol van controleur, planner en beheerser naar een nieuwe moderne invulling van verantwoordelijkheid voor de gezondheid, vitaliteit en betrokkenheid van de mensen uit zijn of haar team. Leiders worden steeds meer coach, inspirator of facilitator.

Betekenis-niveau

Dat overmatig opknippen van taken zien we nog steeds terug binnen veel organisaties. Ga op een zonnig terras zitten en je krijgt zomaar met vier verschillende mensen te maken; één die het tafeltje poetst, één die de bestelling opneemt, één die een drankje komt brengen en één die komt afrekenen. Dat kan commercieel gezien wellicht efficiënt zijn, vaak gaat het wel ten koste van een van de grootste drijfveren van werknemers; de betekenis in zijn of haar werk.

Het betekenis-niveau beschrijft alle factoren die gaan over teamoverstijgende aspecten in iemands werk. Het gaat over de verbinding die men voelt bij de totale organisatie. Begrijpen mensen de koers van de organisatie? Wat is de impact van het werk op de totale organisatie of zelfs de maatschappij? Dit niveau wordt vaak onderschat als het gaat om vitaliteit. Wanneer werknemers hun werk als betekenisvol ervaren, zullen zij vitaler, productiever en meer betrokken hun werk uitoefenen.

Video
Contact

Send