AL JOUW TALENTEN ZIJN WELKOM

Binnen Hutten werken we samen met een grote diversiteit aan mensen en daarmee dito talenten. Denk eens aan onze slechthorende en dove bakkers met hun superpower gebarentaal maar ook de heren en dames die met trots uit de kast kwamen afgelopen internationale ‘coming out’-dag.

 

Hutten wil een organisatie zijn waar ieder talent welkom is, zich veilig voelt en waar hij of zij gelukkig mag en kan zijn. Om dat te toetsen voeren we jaarlijks een zogenaamd PSA-onderzoek uit. Dit staat voor de PsychoSociale Arbeidsbelasting die onze talenten ervaren binnen Hutten.

Gelijkwaardig & respectvol

Wat je talent ook is, wij vinden het belangrijk dat alle samenwerkers gelijkwaardig en respectvol behandeld worden en zich veilig voelen op hun werkplek. Om onze verantwoordelijkheid hierin te kunnen nemen, is het voor ons belangrijk om te weten of er zich situaties voordoen die hier niet aan voldoen. Om dat te inventariseren zitten in de huidige VIP-cyclus enkele themavragen over dit onderwerp.

Open & Eerlijk

Om de betrouwbaarheid van jouw respons te borgen hebben we het zo ingericht dat je antwoorden niet terugkomen in het gesprek met je direct leidinggevende. Je kunt dus anoniem, open en eerlijk antwoord geven en de reacties worden uitsluitend door de vertrouwenspersonen gebruikt om te inventariseren wat er in onze organisatie speelt en om te bepalen of er aanvullingen in beleid noodzakelijk zijn. Zo creëren we samen een omgeving waar een ieders talent welkom is. Dank alvast voor jouw eerlijkheid!

Video
Contact

Send