NA SCHOOL BEGINT HET LEREN!

Als kleuter van vier ga je naar groep 1. Het is de start van jouw leerproces, waarvan nog niemand weet hoe dat precies zal verlopen. Ga je naar school tot je zestiende en dan aan het werk? Volg je ergens een combi van werken en leren of ga je nog verder studeren en sla je pas jaren later aan het solliciteren? Hoe je eerste jaren in het werkzame leven ook verlopen, aan verder leren denk je vaak niet. Je hebt eindelijk een baan, vrijheid en een inkomen! Maar is dat wel zo slim?

LEES MEER

Binnen Hutten denken we dat het leren nooit stopt en niet zou moeten stoppen. We leven in een tijd die razendsnel verandert en steeds nieuwe vaardigheden van mensen vraagt. Je blijven ontwikkelen is dus slim. Gelukkig worden we in verschillende onderzoeken gesterkt in die overtuiging. De Sociaal Economische Raad (SER) adviseerde bijvoorbeeld in haar verkenning ‘Leren in de toekomst’ de Nederlandse regering te streven naar een lerende economie en een daarbij horende lerende samenleving. De SER stelt, grofweg gezegd, dat permanente investeringen in de eigen ontwikkeling en inzetbaarheid voor iedere werknemer een vanzelfsprekendheid zouden moeten worden door het creëren van een sterkere ‘leercultuur’. Ook wordt het toenemende belang van menselijke en sociale eigenschappen benoemd. Creativiteit, sociale skills, leren te leren, motivatie, het vermogen tot zelfreflectie en het kennen van je eigen identiteit zijn ‘skills’ om te blijven ontwikkelen voor de toekomst.

Leren om te leren

Uit diverse andere onderzoeksrapporten en publicaties rond het thema ontwikkeling blijkt dat mensen 70% van hun kennis en vaardigheden halen uit de praktijk. Dus gewoon tijdens het werken of vroeger tijdens het spelen. Als iets niet lukt, oefen je, ervaar je en probeer je het opnieuw. 20% leren mensen in interactie met anderen, met een directe collega of bijvoorbeeld een coach. Uiteindelijk leren mensen maar 10% via de ‘formele weg’ door een cursus te volgen over een bepaald onderwerp. Ook weten we dat je een uur na een bepaalde cursus 50% van hetgeen je hebt geleerd alweer vergeten bent. Dankzij breinonderzoek weten we dat het belangrijk is om minstens zes weken met iets bezig te zijn om het daadwerkelijk te integreren in bijvoorbeeld je dagelijkse werk.

70-20-10

Binnen Hutten richten we ons daarom nadrukkelijk op het leren op de werkplek en proberen we die 70-20-10 ‘regel’ terug te laten komen in het ontwikkelportfolio dat de Hutten Academy aanbiedt. Daarnaast besteden we in datzelfde portfolio veel aandacht aan de ontwikkeling en stimulatie van zogenaamde ‘soft skills’ en proberen we onze samenwerkers constant te stimuleren en te faciliteren in hun persoonlijke ontwikkeling.

Video
Contact

Send