ONTWIKKEL-

ADVIES VOOR

45-PLUSSERS

 

De arbeidsmarkt verandert en dus is het slim om regelmatig na te denken over de toekomst van je beroep en jouw persoonlijke ontwikkeling. Ook als je tevreden bent met het werk dat je nu doet. Het blijkt echter dat mensen hier in de praktijk vaak niet aan toekomen. Want als je een huishouden te draaien hebt en daarnaast nog een volle agenda met allerlei activiteiten, dan blijft er weinig tijd over om hierbij stil te staan. Daarom is er nu een speciale regeling voor medewerkers van 45 jaar en ouder in bepaalde beroepsgroepen: het Ontwikkeladvies.


In Nederland gaat het om ruim 25.000 werkenden die 45 jaar of ouder zijn. Zij
kunnen zich met hulp van een loopbaanadviseur aanmelden voor een Ontwikkeladvies. Met dit persoonlijke loopbaanadvies krijgen ze een beeld van hun situatie op de arbeidsmarkt. Vervolgens kunnen ze met een loopbaancoach bepalen welke stappen ze kunnen nemen om gezond en werkend de pensioenleeftijd te bereiken. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft hiervoor dit jaar een subsidieregeling opengesteld.

Het Ontwikkeladvies helpt je om tijdig na te denken. Daarom vindt minister Koolmees het belangrijk dat werkenden er al vanaf 45 jaar gebruik van kunnen maken. Samen met een loopbaancoach kunnen 45 plussers vragen nalopen als: wat kun je, wat wil je, hoe ziet de toekomst van je vak eruit en wat is er voor nodig om in de toekomst gezond en met plezier te blijven werken in hetzelfde of in een ander beroep? Het resultaat van het Ontwikkeladvies is een persoonlijk Ontwikkelplan voor de komende jaren om de regie van jouw loopbaan in eigen hand te nemen.

Het Ontwikkeladvies is een van de maatregelen uit het Actieplan Perspectief voor Vijftigplus. En beschikbaar voor zeven beroepsgroepen, zoals cateringmedewerkers, ambulancepersoneel, gemeenteambtenaren en verkoopmedewerkers. Dit waardevolle en mooie initiatief van de overheid geldt dus ook voor een deel van de samenwerkers van Hutten. Wil je meer weten? Ga dan naar het Kenniscentrum op Mijn Hutten. Alle informatie hierover staat op het Kenniscentrum bij Ontwikkeladvies voor vijfenveertigplussers.

Video
Contact

Send