De uitdagingen rondom meer plantaardig eten in de zorg

 

De switch naar vaker plantaardig eten wordt bij Hutten op alle fronten ingezet. Ook binnen onze divisie Care & Cure. Juist hier is de uitdaging groot. Onze doelgroepen (patiënten, ouderen en revalidanten), hebben namelijk een verhoogde energie- en eiwitbehoefte. Door regelmatig onderzoek te doen in samenwerking met onze opdrachtgevers komen we tot waardevolle inzichten om toe te passen in onze concepten zodat deze nog beter bijdragen aan welzijn en herstel. We nemen je graag mee in de resultaten van de afgelopen tijd.

Lees meer

Tobias Camps – Business development manager bij Hutten Care & Cure: “Eerder dit jaar onderzochten we of de energie- en eiwitinname van de patiënten in Bernhoven konden verhogen. Bernhoven neemt deel aan Goede Zorg Proef Je (GZPJ), dit project is onderdeel van het Nationaal Preventieakkoord. De basis bij GZPJ zijn de Richtlijnen Goede Voeding, waarbij de voeding voorziet in de (verhoogde) eiwitbehoefte en voldoende energie levert. Aangepaste hoeveelheden met kleinere portiegrootte en verhoogde maaltijdfrequentie zijn vaak nodig daarin te voorzien. Bij Bernhoven onderzochten we of we de energie- en eiwitinname inderdaad omhoog konden krijgen met inzet van die kleinere portiegrootte en verhoogde maaltijdfrequentie. We deden een 0-meting, waarna interventies werden ingezet (op assortiment, trainen van samenwerkers en verstrekkingsmomenten). Daarna voerden we een 1-meting uit. Het resultaat was dat de eiwit- en energie-inname inderdaad hoger waren. In afstemming met Bernhoven leidt dit tot een aanpassing in het assortiment van onze broodbuffetwagens en een andere verdeling over de dag van de verstrekkingsronden.”

Plantaardige warme maaltijd
Een ander spoor dat Hutten onderzoekt is of met een groter aandeel plantaardige eiwitten in het menu patiënten nog steeds voldoende energie en eiwitten binnen krijgen. Hiervoor hebben we samen met Mirte Florie, projectmanager Hutten Care & Cure een onderzoek uitgevoerd bij twee revalidatieklinieken waar Hutten het eten en drinken verzorgt voor de revalidanten.

Conclusies
Tobias Camps: “De gevonden resultaten laten zien wat we al verwachtten. Namelijk dat het voor revalidanten moeilijk is om dezelfde hoeveelheid energie en eiwit binnen te krijgen door middel van plantaardige maaltijden in vergelijking met dierlijke maaltijden. De energie- en eiwitdichtheid blijkt lager bij de plantaardige maaltijden. Daarom moet er bij de maaltijdontwikkeling van plantaardige, hybride of vegetarische maaltijden kritisch gekeken worden naar de samenstelling en voedingswaarde. Een waardevolle uitkomst waarmee we verder kunnen bij de ontwikkeling van onze plantaardige gerechten.

Een ander heel belangrijk leerpunt dat we uit dit onderzoek hebben getrokken is dat we aandacht moeten besteden aan het naleven van de voorgeschreven portiegrootte (450 gram). De aanbevolen portiegroottes werden namelijk niet verstrekt, terwijl uit het onderzoek blijkt dat het vergroten van de geserveerde porties wél de energie- en eiwitinname van de revalidanten kunnen verhogen.

Lees hier het complete artikel

Kruisverband onderzoeken
“Ik zie ook een mooi kruisverband met het onderzoek dat we in Bernhoven hebben gedaan,”vervolgt Tobias. “Door de eiwitinname te verdelen over de dag kan er tevens winst behaald worden, omdat dan de afhankelijkheid van de portiegrootte afneemt. Verder is goed te weten dat voedselneofobie inderdaad een rol speelt, een langzame introductie van de plantaardige producten en afbouw van de dierlijke producten lijkt voor deze doelgroep raadzaam. Al met al hebben we genoeg uitdaging om verder te gaan met het verbeteren van de samenstelling van de maaltijden en te zorgen voor een gelijke hoeveelheid eiwit voor de plantaardige maaltijden en de reguliere maaltijden. Daarnaast blijven we doorgaan met onderzoek. To be continued!”.

Meer weten over hoe je de patiëntenvoeding binnen jouw organisatie kunt verbeteren?

Download het stappenplan 'Goede zorg proef je'

Video
Contact

Send