Hutten trotse cateraar bij FMHaaglanden!


Vanaf 1 januari 2023 is Hutten de nieuwe cateraar in vijf panden binnen het verzorgingsgebied van FMHaaglanden, een van de grootste facilitaire dienstverleners van en voor het Rijk. Hutten en FMHaaglanden vinden elkaar in een gedeelde visie en ambities op duurzaamheid en sociale gelijkheid.

Lees meer

“Wij zijn ambitieus en willen écht grote stappen zetten in het verduurzamen van onze dienstverlening. Dat is een fikse opgave waar we vol enthousiasme samen met Hutten op het gebied van catering in deze panden invulling aan geven.”

Pablo Hunnego, directeur FMH

FMHaaglanden werkt iedere dag aan een prettig werkklimaat en goede voorzieningen voor 30.000  rijksambtenaren in Den Haag. Na een intensieve Europese aanbestedingsprocedure heeft Hutten eind augustus de opdracht gegund gekregen. De samenwerking loopt in ieder geval tot 2031 en in deze tijd zullen we dagelijks klaarstaan voor een kleine 10.000 medewerkers!

Nieuw concept
“De drijfveren en kernkwaliteiten van Hutten sluiten goed aan op de ambities van de Rijksoverheid en FMHaaglanden op het gebied van duurzaamheid, circulariteit, inclusiviteit en gastvrijheid”, aldus Ellen Klees, adviseur Inkoop- en leveranciersmanagement. “Boven alles moet eten en drinken natuurlijk leuk en lekker zijn, FMH is daarom enthousiast over de wijze waarop Hutten het aanbod presenteert.”

Annet de Graaff, adviseur Inkoop- en leveranciersmanagement: “Wat we ook hartstikke goed vinden is dat Hutten staat voor inclusiviteit. Zo bestel je straks in de Barista Cafés je koffie in gebarentaal en komen producten uit Huttens eigen Zorgbakkerij. Hutten is een strategisch partnership met Social Capital aangegaan om binnen dit contract de social return impact te maximaleren en te stretchen. Hiervoor werkt Hutten ook samen met Binnenwerk en Ipse de Bruggen. Er worden nieuwe arbeidsplekken gecreëerd voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.”

Voorbeeldlocatie voor ambities
Frits Kok, senior business consultant bij Hutten: “Het maakt ons extra trots dat we door FMHaaglanden zijn geselecteerd vanwege ons onderscheidend vermogen. Zo willen we in 2030 klimaatpositief zijn, zetten we in op een meer plantaardig menu met als onderlegger de EAT Lancet studie en gaan we voor sociale gelijkheid. We scoorden fantastisch met 3 keer een 10 en twee keer een 8 op de gunningsonderdelen. We hebben enorm veel zin om aan de slag te gaan en een voorbeeldlocatie te realiseren voor onze ambitieuze plannen.”

 

Kunnen we iets voor je betekenen?

Video
Contact

Send