Op naar 2023, een jaar van verbinding

Samen met onze algemeen directeur Drees Peter van den Bosch blikken we terug op 2022 en kijken we vooruit naar het nieuwe jaar. Waar is hij het meest trots op en wat ziet hij als de grootste uitdaging voor 2023?

“Het jaar 2022 was een jaar van uitersten, zowel binnen als buiten Hutten. Toen het jaar begon, zaten we nog midden in de coronaperikelen. Halverwege 2022 ging de wereld open en konden we ons oude leven eindelijk weer oppakken. En toen kwam het najaar met stijgende prijzen van energie en grondstoffen en het enorme personeelstekort waar ook wij mee te maken hebben. Ondanks dit alles hebben we er het beste van gemaakt. We zijn hard gegroeid en we zitten wat betreft omzet weer op het niveau van voor corona.”

Lees meer

Trots op samenwerkers
Drees: “Ik ben dan ook het meest trots op de veerkracht van onze samenwerkers. Dat zij er onder al die wisselende omstandigheden steeds het beste van gemaakt hebben. Want ik besef me wat een weerslag dit op hen heeft. Het binnenhalen van goede mensen om de werkdruk in balans te houden is dan ook een van onze speerpunten de komende tijd. Wat we collectief aan de afgelopen jaren hebben overgehouden is denk ik dat steeds meer mensen zich afvragen: waar word ik nou echt gelukkig van? Ik zie een grotere focus op intermenselijk contact en verbinding. Werkgevers zien dat ook. Zij maken zich soms ook zorgen om de weerbaarheid van hun medewerkers. Wij spelen daarop in door met ons duurzame eten en drinken bij te dragen aan de gezondheid van de medewerkers en met onze gastvrijheid te zorgen voor een fijne werkplek waar mensen elkaar ontmoeten en samenwerken. Op deze manier helpen we medewerkers vitaler te maken en dragen we bij aan de duurzame doelstellingen van bedrijven.”

Een positieve bijdrage
“Ik heb enorm veel zin om samen met onze samenwerkers, gasten en opdrachtgevers van 2023 een heel mooi jaar te maken.
We staan voor de uitdaging dat we nu keuzes maken waar we op de lange termijn profijt van hebben zonder de korte termijn uit het oog te verliezen. Hutten heeft dat scherp op het netvlies. We hebben daarom een duidelijk doel gesteld: in 2030 zijn we een bedrijf dat alleen maar positief bijdraagt aan mens en aarde. We hebben als missie om mensen gelukkig te maken. Dat kun je alleen maar doen als je ervoor zorgt dat je op de lange termijn geen schade toebrengt aan de aarde en aan mensen. Als onze kinderen straks ongelukkig zijn door wat wij hebben gedaan, hebben we het niet goed gedaan.”

“Ik hoop dat je in deze nieuwsbrief onze ambities hebt teruggelezen. In 2023 pakken we hier verder op door binnen alle onderdelen van onze bedrijfsvoering. Maar eerst sluiten we 2022 af in het bijzijn van de mensen die ons dierbaar zijn. Vanaf deze plek wil ik iedereen dan ook hele fijne feestdagen wensen.”

Video
Contact

Send