HUTTEN EN ROYAL SWINKELS VERLENGEN PARTNERSHIPđŸ»

Sinds 19 januari 2004 zijn we met trots partner van Royal Swinkels en met veel enthousiasme delen we dat ons partnership met 3 jaar is verlengd!

Als familiebedrijven delen Hutten en Swinkels niet alleen gezamenlijke betrokkenheid voor de mens maar ook het creĂ«ren van een positieve impact op de wereld om ons heen. Onze gezamenlijke doelstelling is gericht op duurzaamheid waarbij we ons richting op de Sustainable Development Goals (SDG’s) en de Swinkels Circularity Index.

Dagelijks dragen wij bij aan de ervaring van medewerkers door de catering te verzorgen in het restaurant, voor events, banqueting, service van warmedrankenautomaten en vendingmachines. Samen creĂ«ren we een omgeving waar traditie en innovatie samenkomen, een plek die voelt als ‘thuis’ voor iedere medewerker.

Met deze contractverlenging streven we ernaar om onze relatie te verdiepen en te blijven bijdragen aan een bloeiende werkomgeving voor iedereen bij Royal Swinkels.

Video
Contact

Send